diksyunaryo.net

Sa diksyunaryo.net, maari kang makahanap ng libu-libong mga diksyunaryo. Libu-libong mga kahulugan na nasaming search engine ay idinagdag ng mga taong kagaya mo. Lahat ng mga salita ay tinatanggap namin. Maaring ito ay tungkol sa mga pangalan, mahihirap na mga salita, slang, ibang lengguwahe or di kaya'y mga salitang gawa-gawa mo lang. Pasayahin mo kami pati ang ibang mga bisita mula sa pagdagdag mo ng salita! Dagdagan ang ibig sabihin.


Hanapin sa 317.540 ang mga ibig sabihin.



Pinakabagong kahulugan

0   0

ulpot


paglitawv paggitaw
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

1   0

ulos


pansibat pantusok panturok
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

ulol


sira ang ulo baliw buwang lunatiko gunggong
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

ulog


bahay ng mga Igorot na ginagamit sa pagtatalik at sinusubukan kung bagay na magkaasawahan ang isang lalaki o babae.
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

ulok


lamuyot hikayat imok udyok upak amuki
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

ulob


alab ningas lagablab
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

ulo


pamagat titulo talino utak sintido-kumon bahagi ng katawan sakdal
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

uli-uli


alauli alimpuyo sa gitna ng ilong na mabilis ang agos
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

ulit


muli uli pag-uli pag-uulit
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

4   0

ulirat


bait malay damdam pandama malay-tao isipan kamalayan
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

uliran


tularan modelo pamantayan huwaran halimbawa Ang ganda niya’y walang pangalawa, sa bait ay uliran
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

ulipores


basalyo tuta tauhan mga amuyong
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

ulinig


pakinig pagkarinig pandinig
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

2   0

ulila


nag-iisa walang ama at ina walangmagulang taong patay na angmga magulang ulilang lubos
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

ulikba


manok na may maitim na karne
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

ulik-ulik


pag-uurong-surong pag-aatubili
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

ulianin


pagbabalik sa batang isip matandang makakalimutin
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

uling


dungis dumi dusing agiw karbon sinunog na kahoy
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

uli


minsan pa muli ulit
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

ule


telang may langis
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

ulbo


banlat kulungan ng baboy
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

ulayaw


pagsisiping pagtatalik pagtatalamitan
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

ulaw


hilo liyo taranta piyok
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

ulat


report salaysay kuwenta paliwanag
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

ulap


alapaap
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

ulang


sugpo malaking hipon
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

ulan


ambon tikatik mga butil ng tubig na mula sa ulap takatak
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

1   0

ulam


pagkaing kasama ng kanin
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

ulalo


tanga bugok uod na sumisira sa laman ng kamote
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

ulag


pagpapalit ng balahibo ng manok o ibon pagluluno
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

ulak


kidkiran ikitan pulunan karte puluputan
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

uhog


plema sipon
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

uho


ilagay o ibuhos ang anumang bagay sa isang tanging lalagyan
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

uhiya


kulam pangungulam
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

uhetes


aylet suutan ng butones
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

uhay


tangkay ng palay
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

uhaw


pagkakaroon ng matinding pagnanasang makainom ng tubig o inuming pampalamig taong sabik sa kalinga o init ng pagmamahal pagkatuyo ng lalamunan
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

uhales


butas ng damit na dinadaanan ng butones
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

uha


iyak ng sanggol na kasisilang pa lamang
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

ugwak


bugalwak salwak biglang pagtapon ng tubig sa lalagyan
Pinagmulan: pinoy.oo.gd



Pahina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10