diksyunaryo.net

Sa diksyunaryo.net, maari kang makahanap ng libu-libong mga diksyunaryo. Libu-libong mga kahulugan na nasaming search engine ay idinagdag ng mga taong kagaya mo. Lahat ng mga salita ay tinatanggap namin. Maaring ito ay tungkol sa mga pangalan, mahihirap na mga salita, slang, ibang lengguwahe or di kaya'y mga salitang gawa-gawa mo lang. Pasayahin mo kami pati ang ibang mga bisita mula sa pagdagdag mo ng salita! Dagdagan ang ibig sabihin.


Hanapin sa 317.540 ang mga ibig sabihin.Pinakabagong kahulugan

1   0

tistis


abo
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tisiko


taong may sakit na pagkatuyo at yayat na yayat ang hitsura
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tisa


yeso
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tiris


pisa pipisin sa pamamagitan ng kuko
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

timba


balde panalok panalok ng tubig lalagyan ng halong semento at buhangin
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tilos


pagkatulis
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tilao


tonsil
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tigpaw


bangungot
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tigiti


maliit na kanduli
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tigib


puno lipos puspos punumpuno Sa palasyo nang sumapit, ang tuwa ng ina’y tigib, sindak namang di malirip ang sa dlawang kapatid.
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tigang


lupang nagkabitak-bitak dahil sa kawalan ng tubiog lupang tuyo
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tiktikan


manmanan subukan subaybayan
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tiktik


sekreta alagad ng batas na nakapaisano
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tikom


sarado pinid
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tikin


kawayang giya at pantulak ng balsa o bangka
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tibong


patibong umang panilo bitag
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

testigo


saksi
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

testamento


kasulatan ng pamana o huling habilin
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tesorero


ingat-yamat
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tayutay


talinghaga
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

taytay


tulay na kawayan
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tayabutab


basa at malambot na lupa
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tawanan


halakhakan
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tauhan


kawani empleyado kabig
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tarundon


pilapil linya sa lupa na pagtratamnam ng mga pananim daanan ng mga magsasaka na mataas ng kaunti kaysa sa pilapil
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

1   0

taras


mataras mataray masakit magsalita
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tarang


pagpadyak
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tapos


gawa na yari na
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tapon


pasak sa bote pantakip
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   1

tapi


bahag tapis
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

1   0

tapayan


banga sisidlan ng tubig na niinom o ginagamit sa bahay
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tapangan


dagdagan pa ng sangkap
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tapang


walang takot hindi kobarde lakas ng loob na tumatagal
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tapakan


yurakan tuntungan ipagwalang bahala ang karapatan ng kapwa tao saman talahin ang kahinaan
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tapa


karneng pinatuyo at nilagyan ng asin
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

taos


wagas tapat dalisay taos-puso
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tao


nilikha pangunahing nilalang ng Diyos pinakamakapangyarihang nilalang ng Diyos sa ibabaw ng lupa
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tango


pagyuko ng ulo na tanda ng pagsang-ayos
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tanglaw


ilaw liwanag
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tangis


pag-iyak pagdaing hagulgol
Pinagmulan: pinoy.oo.gdPahina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10