diksyunaryo.net

Sa diksyunaryo.net, maari kang makahanap ng libu-libong mga diksyunaryo. Libu-libong mga kahulugan na nasaming search engine ay idinagdag ng mga taong kagaya mo. Lahat ng mga salita ay tinatanggap namin. Maaring ito ay tungkol sa mga pangalan, mahihirap na mga salita, slang, ibang lengguwahe or di kaya'y mga salitang gawa-gawa mo lang. Pasayahin mo kami pati ang ibang mga bisita mula sa pagdagdag mo ng salita! Dagdagan ang ibig sabihin.


Hanapin sa 317.540 ang mga ibig sabihin.Pinakabagong kahulugan

0   0

tanghalian


pagkain sa tanghali
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

1   0

tanghalan


entablado lugar na pinagdarausan ng palabas
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   1

tanghal


balita tanyag tampok
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tanggulan


moog himpilan muralya
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tanggapan


upisina
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tanggal


bakabk hiwalay pigtas kalag sibak
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tangke


armas na pandigma deposito ng gas petreoleo
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tangkas


binungkos binigkis tali-tali tungkos kumpol pumpon
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tangkal


kulungan ng mga manok itik o bibe
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tangay


dinala dinagit kinuha dinukot dinaklot
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tanyag


sikat popularv kilalang-kilala bantog pinag-uusapang personalidad
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tanto


talos batid alam
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tantiya


estima taya-tayahin pagtaya
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tantan


humpay tigil
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tanso


bronse
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tanong


pag-uusisa pag-uurirat
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tanod


bantay talipa
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

taning


panahong itinakda
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tanikala


kawing-kawing na argolyang bakal kadena
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tandos


suligi sibat
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tandayan


bastidor
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tanda


marka palatandaan indikasyon
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tanan


lahat madla ang sambayanan taumbayan lahat ng tao
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tampo


hinampo maktol mukmok
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

1   0

tamis


nilagyan ng asukal lasa ng pag-ibig
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

1   0

tambuli


pakakak sungay na hinihipan para bigyan ng babala ang mga taong nasa sa isang tribu o barangay
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tambubong


mandala talungtong
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tambang


pag-aabang pagpaslang sorpresang pananalakay plinanong pagpatay sa kaaway
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tamban


isdang ginagawang tuyo tinapa
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tambad


lantad hayag
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

1   0

tambakan


tapunan ng basura bunton ng mga basura
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tambak


bunton tabon
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tamarindo


sampalok
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

tama


batugan walang silbi ayaw magtrabaho ayaw magtrabaho o magbanat ng buto para kumita
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

talyasi


kawa
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

talusira


mapagsira sa pangako pagtalikod sa napag-usapan di pagtupad sa kasunduan pakikipagkalas sa pag-iibigan
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

talusaling


madaling magdamdam pagkakaroon ng balat sibuyas sa damdamin
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

talulot


petal ng bulaklak
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

taluktok


tugatog turok tuktok
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

0   0

taltalan


palitan ng mahahayap na salita hiyawan
Pinagmulan: pinoy.oo.gdPahina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10