angbiblia.net

Woonplaats:1
Ang apruba ay natanggap64
Ang hindi pag-apruba ay natanggap4
Karma:59 (Mga apruba-Mga hindi pag-apruba)0 ay nakatanggap ng Badges

Walang badges ang nahanapMga Kahulugan (98)

1

14   1

sapiro


Mamahaling bato na karaniwa'y asul.
Pinagmulan: angbiblia.net

2

11   0

tagulamin


Isang uri ng amag na lumilitaw sa iba't ibang bagay, lalo na kung malamig ang panahon.
Pinagmulan: angbiblia.net

3

8   0

suyod


Kasangkapang gamit sa pagbubukid para mabuhaghag ang lupa at pantayin ito matapos araruhin.
Pinagmulan: angbiblia.net

4

7   0

lira


Isang uri ng panugtog.
Pinagmulan: angbiblia.net

5

6   2

balsamo


Punongkahoy na kinukunan ng dagtang ginagawang pabango at gamot.
Pinagmulan: angbiblia.net

6

5   0

cristo


Salitang Griego na ang kahuluga'y "Pinahiran", at katumbas ng "Mesias" sa wikang Hebreo. Pinapahiran ng langis ang sinumang itinalaga sa isang tanging gawain. Si Jesus ay tinatawag na Cristo sapagkat siya ang pinili ng Diyos na maging Tagapagligtas at Panginoon.
Pinagmulan: angbiblia.net

7

4   0

panginoon


Sa saling ito, ang Panginoon ay kumakatawan sa pangalang Yahweh na tawag ng mga Hebreo sa Diyos.
Pinagmulan: angbiblia.net

8

2   0

mustasa


Isang halaman sa Palestina na tumutubo mula sa isang napakaliit na buto lamang. Ginigiling ang mga buto hanggang maging pulbos at ginagamit na panimpla sa pagkain.
Pinagmulan: angbiblia.net

9

2   0

talinghaga


Kuwentong may itinuturong katotohanang espirituwal; ito'y madalas na gingamit ni Jesus sa pagpapaliwanag.
Pinagmulan: angbiblia.net

10

1   0

adar


Ikalabindalawang buwan sa kalendaryong Hebreo, katumbas ng kalahatian ng Pebrero hanggang kalahatian ng Marso.
Pinagmulan: angbiblia.net


Upang makita ang mga 98 na kahuluguan, maaring mag sign in.