angbiblia.net

Woonplaats:1
Ang apruba ay natanggap64
Ang hindi pag-apruba ay natanggap4
Karma:59 (Mga apruba-Mga hindi pag-apruba)0 ay nakatanggap ng Badges

Walang badges ang nahanapMga Kahulugan (98)