all a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Pinakapopular na salita sa A
after1140 views16 votes
angay-angay2487 views11 votes
abogado3802 views8 votes
absence1210 views7 votes
anak1433 views5 votes
and1156 views4 votes
astig5830 views4 votes
absent-minded1202 views4 votes
abnormal825 views4 votes
aplikante1847 views3 votes
amerasian1201 views3 votes
abyang1908 views3 votes
absorb1310 views3 votes
again1868 views2 votes
ambush1545 views2 votes
agresibo4166 views2 votes
abhorrest1612 views2 votes
artistry1406 views2 votes
appetizer3404 views2 votes
absolute901 views2 votes
abandon1006 views2 votes
accompanist853 views1 votes
accompaniment1644 views1 votes
alimatok; linta939 views1 votes
afternoon1472 views1 votes
ang tawo1303 views1 votes
abakada1901 views1 votes
abiasaph1002 views1 votes
abhorreth1008 views1 votes
absolutely1106 views1 votes
abroad1412 views1 votes
above2634 views1 votes
ability1401 views1 votes
abduct1107 views1 votes