all a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Pinakapopular na salita sa A
after1940 views16 votes
angay-angay3387 views11 votes
abogado5202 views8 votes
absence1810 views7 votes
anak2133 views5 votes
and1856 views4 votes
astig6330 views4 votes
absent-minded1502 views4 votes
abnormal1425 views4 votes
aplikante3047 views3 votes
amerasian1601 views3 votes
abyang2808 views3 votes
absorb2010 views3 votes
again2468 views2 votes
ambush2145 views2 votes
agresibo5066 views2 votes
abhorrest2212 views2 votes
artistry2306 views2 votes
appetizer3904 views2 votes
absolute1401 views2 votes
abandon1806 views2 votes
accompanist1053 views1 votes
accompaniment2144 views1 votes
alimatok; linta1439 views1 votes
afternoon2172 views1 votes
ang tawo1703 views1 votes
abakada2501 views1 votes
abiasaph1102 views1 votes
abhorreth1408 views1 votes
absolutely1606 views1 votes
abroad2112 views1 votes
above2834 views1 votes
ability1901 views1 votes
abduct1407 views1 votes