all a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Pinakapopular na salita sa A
after1540 views16 votes
angay-angay2987 views11 votes
abogado4702 views8 votes
absence1510 views7 votes
anak1933 views5 votes
and1556 views4 votes
astig6030 views4 votes
absent-minded1402 views4 votes
abnormal1425 views4 votes
aplikante2547 views3 votes
amerasian1401 views3 votes
abyang2208 views3 votes
absorb1610 views3 votes
again2368 views2 votes
ambush1845 views2 votes
agresibo5066 views2 votes
abhorrest1912 views2 votes
artistry1906 views2 votes
appetizer3804 views2 votes
absolute1201 views2 votes
abandon1306 views2 votes
accompanist953 views1 votes
accompaniment1944 views1 votes
alimatok; linta1139 views1 votes
afternoon1772 views1 votes
ang tawo1403 views1 votes
abakada2201 views1 votes
abiasaph1002 views1 votes
abhorreth1208 views1 votes
absolutely1406 views1 votes
abroad1712 views1 votes
above2734 views1 votes
ability1701 views1 votes
abduct1307 views1 votes