Ruffa vhel oxina

Ang apruba ay natanggap3
Ang hindi pag-apruba ay natanggap1
Karma:1 (Mga apruba-Mga hindi pag-apruba)0 ay nakatanggap ng Badges

Walang badges ang nahanapMga Kahulugan (1)

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

makatarungan


Ang makatarungang tao ay kung ginagamit mo ang iyong lakas sa paggalang sa batas at sa karapatan ng kapwa. Isinasaalang-alang mo rin ang pagiging patas sa lahat ng tao. Ate ina talaga mo ang iyong sarili para rito sa kabila ng napakaraming hindi patas na sitwasyon na maaring nararanasan mo at maaaring mean sana ikaw rin mismo ang may gawa. Samakatuwid, kailangan mong salungatin ang iyong mismong sarili, ang ibang tao at ang mundo sa hindi pagiging patas ng mga ito ang pakikibaka para sa katarungan ay isang walang katapusang laban dahil sa katotohanan ng mahirap kalabanin ang mismong sarili
Ruffa vhel oxina - Nobyembre 30, 1999 nang 12:00:00 AM UTC