Lebron dalmasian

Ang apruba ay natanggap3
Ang hindi pag-apruba ay natanggap6
Karma:-2 (Mga apruba-Mga hindi pag-apruba)0 ay nakatanggap ng Badges

Walang badges ang nahanapMga Kahulugan (1)

1

3 Thumbs up   6 Thumbs down

rapido


Ang salitang rapido ay nagmula sa mga sina-unang tao na kung tawagin noon ay tabanja.Ang ibig sabihin ng salitang rapido ay ayon.Ginagamit nila ito kapag nakakakita sila ng dinasour
Halimbawa:
Rapido kimba donaso

Ang ibig sabihin ng Rapido kimba danaso ay ayon na ang mga dinasour takbo na sa kanal ang kanal kasi dati ay ang nagsisilbing taguan nila kapag may mga mababangis na hayop sa paligid.
Lebron dalmasian - Nobyembre 30, 1999 nang 12:00:00 AM UTC