Ibig sabihin ng Pista
Anong ang ibig sabihin ng Pista Makikita mo rito ang 3 ibig sabihin ng salitang Pista. Maari mo ring dagdagan ang ibig sabihin ng Pista

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Pista


araw ng pagdiriwang sa mahal na Poon ng isang lugar
Pinagmulan: pinoy.oo.gd

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pista


(1) ng Pagtatalaga - Walong araw na pagdiriwang ng mga Judio bilang alaala sa muling pagtatalaga ng altar sa templo. (2) ng Pag-aani - tinatawag ding Pentecostes, ito'y idinaraos tuwing huling bahagi ng Mayo, limampung araw pagkaraan ng Paskuwa, upang ipagdiwang ang anihan ng trigo. Shavuoth (Pista ng mga Linggo) ang tawag ng mga Judio sa pi [..]
Pinagmulan: angbiblia.net

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pista


Ang mga pista ay ang araw na bininukod ng isang bansa o kultura (sa ibang kaso, maraming bansa at kultura) para sa pagdiriwang ngunit kadalasang para sa ibang uri ng espesyal na malawakang-kultura (o [..]
Pinagmulan: tl.wikipedia.org
<< Panginoon Propeta >>